Szkolenia – czas, stres, prawo

Co warto wiedzieć o funduszu socjalnym?

pen om paper

Pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z corocznego odpisu podstawowego, oraz dobrowolnych zwiększeń. Zasady tworzenia, podstawa naliczania oraz wysokość odpisu a także sposoby wydatkowania środków określone są w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Co zatem warto wiedzieć o tym funduszu?