Szkolenia – czas, stres, prawo

Czym jest fundusz socjalny?

people sitting at the table

Wsparcie socjalne pracowników działa przeważnie w państwowych spółkach oraz w większych zakładach pracy. Środki na ten cel pracodawca powinien gromadzić na osobnym rachunku bankowym. Jak działa zakładowy fundusz socjalny?

Kto może skorzystać z jego pomocy? Między innymi na te pytania wszystkim zainteresowanym może odpowiedzieć ZFŚS szkolenie. Oprócz tego ciekawym pomysłem na rozwój zawodowy będzie szkolenie wynagrodzenia pracownicze.

Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to określony, specjalnie wydzielony budżet, z którego pieniądze przeznaczane są na wsparcie socjalne najbardziej potrzebującej grupy pracowników. Przepisy polskiego prawa w dosyć jednoznaczny sposób określają, którzy pracodawcy są zobligowani do tego, aby utworzyć taki fundusz.

Muszą to zrobić wszyscy pracodawcy z sektora budżetowego. W tym przypadku nie ma granicy ilości pracowników. Poza sektorem budżetowym, także niekiedy w sektorze prywatnym powstaje wymóg utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dzieje się tak w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia minimum pięćdziesięciu pracowników na pełen etat.

Szkolenia z prawa pracy – dlaczego warto brać w nich udział?

Szkolenie wynagrodzenia pracownicze to jeden z ciekawszych tematów, jakie poruszają szkolenia z prawa pracy. Warto także skorzystać z panelu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dzięki szkoleniom można efektywnie rozwijać swój potencjał zawodowy.

Nie sposób śledzić na własną rękę wszystkich zmian legislacyjnych, zwłaszcza, iż w ciągu roku pojawia się ich dosyć sporo. Udział w szkoleniu zapewnia maksymalna dawkę aktualnej wiedzy. Osoba, które nieustannie się szkoli, podnosi swoją wartość jako pracownika.

Po odbytym szkoleniu otrzymuje się certyfikat, który można dołączyć do dokumentów aplikacyjnych starając się o nową posadę. Takie szkolenia to opcja zarówno dla osób czynnych zawodowo, jak i dla takich, którzy dopiero poszukują zatrudnienia. Warto sprawdzić, gdzie w najbliższym czasie będą organizowane szkolenia zawodowe.