Szkolenia – czas, stres, prawo

Finanse w firmie – co warto wiedzieć?

man in brown jacket sitting at a table looking at laptop

Znajomość finansów jest istotnym wskaźnikiem dla każdej jednostki gospodarczej. Odpowiedni poziom wiedzy z zakresu inwestycji, projektów niezbędny jest w szczególności do podejmowania właściwych decyzji przez menedżerów wszystkich szczebli. Co zatem warto wiedzieć o finansach w firmie?

Finanse przedsiębiorstwa to obszar zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami ułatwiającymi podjąć owe decyzje. W celu zapoznania się z zagadnieniami z tej dziedziny należy uczestniczyć w wielu kursach, wykładach i warsztatach. Szkolenie z kpa, szkolenie wynagrodzenia, zfśs szkolenie, szkolenie ceny transferowe są właśnie tymi, które pozwalają na zdobycie wiedzy.


Zobacz szkolenia menadżerskie: zarządzanie czasem szkolenie


Głównym celem wykładów z finansów jest przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do efektywnej realizacji zadań oraz przekazanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów. W trakcie zajęć omówione zostaną rodzaje sprawozdań finansowych.

Szczegółowa prezentacja pozwoli na nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w tych zestawieniach. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają, także najważniejsze metody i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa i analizy jego sytuacji finansowej. Uczestnicy zostaną również zapoznani z obowiązkami sprawozdawczości podmiotów w szczególności z: terminami sporządzania oraz odpowiedzialnością za sprawozdawczość i rachunkowość w jednostce gospodarczej.

Z kolei zaś celem szkolenia z kpa jest zapoznanie uczestników w najbardziej aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego oraz swobodnego poruszania się w obszarze obowiązujących procedur.

Omówione zostaną praktyczne problemy związane z postępowaniem administracyjnym z wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa oraz nowelizacji wprowadzone do kpa w ostatnim czasie. Zaprezentowana zostanie również analiza zagadnień dotyczących doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Szkolenia są dedykowane przede wszystkim: kierownikom projektów, menedżerom, właścicielom firm dyrektorom ds. personalnych, marketingu i sprzedaży.

Szkolenia w znakomity sposób usystematyzują i uzupełnią wiedzę z zakresie zmian w przepisach niezbędną do podejmowania trafnych i opłacalnych dla przedsiębiorstwa decyzji.